Kwentong TES sa Bukidnon

Anuman ang iyong antas sa buhay pwede kang makapag-aral at makapagtapos sa kolehiyo! @ DeVeraPopoy